Пријави нерегуларости во изборниот процес

Граѓанска Асоцијација МОСТ изработи платформа за пријавување на нерегуларности, притисок или инциденти во текот на изборниот процес. Доколку забележите некаква нерегуларност, пријавете на: http://neregularnosti.most.org.mk

prijavi