Програми на политички партии 2020

Партиите секојдневно ги промовираат нивните проекти меѓу граѓаните, а дел од нив ги објавија и изборните програми. Погледнете што ветуваат тие во областите како економија, меѓународни односи, ЕУ, здравство, образование, инфртаструктура итн.

Pin It