Области на кои Владата треба да посвети најмногу внимание

Во 2017 и 2018 г. ги прашавме граѓаните кои се областите кон кои треба Владата да ги насочи своите мерки и активности. Дали политичките партии ќе ги вклучат овие теми во своите програми останува да видиме.

oblasti na deluvanje

Pin It