Анкети од рејтинг агенциите

Во продолжение се интегралните текстови на објавите на анкетите за рејтинзи на партиите, како што се објавени од агенциите

Институтот Павел Шатев

Pin It