Партија за демократски просперитет - ПДП

[Изборна единица 6]

 1. Сејфедин Харуни/Sejfedin Haruni
 2. Илир Љума/Ilir Luma
 3. Хисније Мухамеди/Hisnije Muhamedi
 4. Тефик Реџепи/Tefik Rexhepi
 5. Ѓуљас Фејзулаи/Gjylas Rexhepi
 6. Мељита Исмаили/Melita Ismaili
 7. Мирач Хазири/Miraç Haziri
 8. Исак Салији/Isak Saliji
 9. Сузан Љума/Suzan Luma
 10. Џезаир Бафтија/Xhezair Baftija
 11. Ауни Дураку/Avni Durak
 12. Шејма Рамадани/Shejma Ramadani
 13. Сами Аљиљи/Sami Alili
 14. Елез Исмаили/Elez Ismaili
 15. Шерафет Рамадани/Sherafet Ramadani
 16. Белуљ Ајдини/Belul Ajdini
 17. Ekpem Џелили/Ekrem Xhelili
 18. Cemaat Рустеми/Semaat Rustemi
 19. Алинаџи Абдии/Alinaxhi Abdii
 20. Hacep Хоџа/Naser Hoxha

[Изборна единица 8]

 1. Тефик Абдулаи/Tefik Abdulai