Европска Партија на Македонија

[Изборна единица 1]

 1. Нелко Нелковски
 2. Валентина Илиевска
 3. Томе Димишковски
 4. Моника Маркова
 5. Зоран Петровски
 6. Наташа Пецурова
 7. Орце Ицковски
 8. Марина Крстовска
 9. Марјан Крстев
 10. Игор Христовски
 11. Марија Николова
 12. Александар Ристески
 13. Билјана Најдовска
 14. Јанко Илиевски
 15. Лидија Тодорова
 16. Елена Крстева
 17. Нино Јаневски
 18. Викторија Ристеска
 19. Георги Крстев
 20. Цана Илиевска