Политичка партија Демократска Десница

[Изборна единица 1]

 1. Филип Петровски
 2. Драги Сетинов
 3. Мартина Сајкова
 4. Ѓокица Велковски
 5. Анѓеле Трајковски
 6. Лилјана Клинчарова
 7. Благоја Даштевски
 8. Александар Миткоски
 9. Лиле Спасовска
 10. Филип Петровски
 11. Александар Темелковски
 12. Тања Ристовска
 13. Мартин Насевски
 14. Димче Арсовски
 15. Елена Будимовска
 16. Душко Атанасовски
 17. Душан Душановски
 18. Лидија Анчевска
 19. Методија-Мартин Петрески
 20. Ѓорги Николовски

[Изборна единица 2]

 1. Александар Даштевски
 2. Маријан Стевановски
 3. Мануела Тасевска
 4. Елдин Хаџиќ
 5. Мартин Штерјановски
 6. Марија Крстева
 7. Сашко Кметовиќ
 8. Бојан Николиќ
 9. Соња Мицевска
 10. Бојан Јаневски
 11. Ѓорѓи Филиповски
 12. Георгина Милановиќ
 13. Стефан Ранковиќ
 14. Предраг Стојановиќ
 15. Елизабета Петковска
 16. Слободан Арсовски
 17. Кристијан Михајловски
 18. Феризат Сулејман
 19. Кристијан Ѓорѓески
 20. Маја Димитријевиќ

[Изборна единица 3]

 1. Елизабета Ристовска Петровска
 2. Стојанче Филиповски
 3. Благојчо Данев
 4. Македонка Балдазарска
 5. Александар Атанасов
 6. Воја Стојановски
 7. Оливера Поповска
 8. Јасмин Маринков
 9. Стојче Гачевски
 10. Борче Ѓеоргиевски
 11. Златко Гошевски
 12. Ирена Маџовска
 13. Марјан Сарашов
 14. Ивица Петровски
 15. Зорка Лошанска
 16. Ѓорѓи Поп-Ѓорѓиев
 17. Боре Николов
 18. Катерина Беќири
 19. Ненад Спасиќ
 20. Димитар Арнаутов

[Изборна единица 4]

 1. Анета Гигова
 2. Зоран Миленкоски
 3. Андон Крстески
 4. Александра Петровска
 5. Бранко Насески
 6. Миле Биковски
 7. Дејан Николоски
 8. Јован Митровски
 9. Дијана Јаневска
 10. Никола Хаџи Стефанов
 11. Дарко Стојановски
 12. Сузана Илиеска
 13. Дарко Трпковски
 14. Срѓан Спасиќ
 15. Николина Кузманоска
 16. Христина Мицеска
 17. Владимир Кушевски
 18. Филип Јанковски
 19. Цвијо Рашковиќ
 20. Калина Ганчева

[Изборна единица 5]

 1. Ангелка Велјановска Ристеска
 2. Мери Кузманоска
 3. Бојан Дранговски
 4. Душко Радевски
 5. Наталија Маркоска
 6. Дарко Симуновски
 7. Петар Костов
 8. Драгољуб Мукоски
 9. Валентина Шопеска
 10. Кирил Христов
 11. Марјан Блажевски
 12. Ивона Тутунџиева
 13. Горан Трајковски
 14. Јовче Трајаноски
 15. Снежанка Милошевска
 16. Ѓорѓи Чичаров
 17. Сања Димовска
 18. Новица Билбиловски
 19. Александар Карафилоски
 20. Дејан Илијоски