Национaлна Демократска Унија - НДУ

[Изборна единица 1]

 1. Хисни Исмаили/Hisni Ismaili
 2. Гзиме Беџет/Gzime Bexhet
 3. Аџибајрам Луфи/Axhibajram Lufi
 4. Еркан Азизи/Erkan Azizi
 5. Ајдин Абази/Ajdin Abaz
 6. Арзије Исмаили/Arzije Ismaili
 7. Муадин Фазлији /Muadin Fazliji
 8. Зуљкадри Реџепи/Zulјkadri Rexhepi
 9. Ганимете Реџепи/Ganimete Rexhepi
 10. Љуљзим Салихаси/Lјulјzim Saljihas
 11. Мурат Самакова/Murat Samakova
 12. Амире Исмаили/Amire Ismaili
 13. Ерхан Зубери/Erhan Zyberi
 14. Зунејт Алил/Zunejt Alil
 15. Ајше Реџеп/Ajshe Rexhepi
 16. Амит Ислами/Amit Islami
 17. Феризаде Реџепи/Ferizade Rexhepi
 18. Самире Вејсели/Samire Vejseli
 19. Саљуш Есади/Salјush Esadi
 20. Али Реџепи/Ali Rexepi

[Изборна единица 2]

 1. Афердита Џафери- Даут/Afërdita Xhaferi -Daut
 2. Башким Пашоја/Bashkin Pashoja
 3. Неат Асани/Neat Asani
 4. Меад Идризи/Mead Idrizi
 5. Бафкари Хусамедин/Bafkari Husamedin
 6. Мизафере Шеми/Mizafere Shemi
 7. Мехмед Бајрами/Mehmed Bajrami Kumanovë
 8. Дурим Мисини/Durim Misini
 9. Дренуша Селмани/Drenusha Selmani
 10. Бетим Хајдари/Betim Hajdari
 11. Гзим Исмаили/Gzim Ismaili
 12. Имран Бељули/Imran Beluli
 13. Шафи Алити/Shafi Aliti
 14. Фадиљ Јашари/Fadil Jashari
 15. Фахрије Абази/Fahrije Abazi
 16. Мухамет Арифовиќ/Muhameт Arifoviq
 17. Рамиз Рецепи/Ramiz Rexhepi
 18. Мирдита Шаќири/Mirdita Shaqiri
 19. Љуљзим Бељули/Lulzim Beluli
 20. Елмаз Арифи /Elmaz Arifi

[Изборна единица 6]

 1. Исни Шакири/Isni Shaqiri
 2. Веби Кодра/Vebi Kodra
 3. Кимете Несими/Kimete Nesimi
 4. Исен Јакупи/Isen Jakupi
 5. Неџади Зејнели/Nexhati Zeјneli
 6. Ермира Јакупи/Ermira Jakupi
 7. Сељам Мустафи/Selam Mustafi
 8. Абдулхади Саллмани/Abdulhadi Salami
 9. Сабиха Зубери/Sabiha Ziberi
 10. Неџмедин Мустафа/Nexhmedin Mustafa
 11. Агрон Фејзулаи/Agron Fejzuli
 12. Лулзана Хазири/Lulzana Haziri
 13. Алберт Сељмани/Albert Selmani
 14. Енвер Хазири/Enver Haziri
 15. Реџие Ќамили/Rexhie Qamili
 16. Сељман Фетаји/Selјman Fetaјi
 17. Аслан Беќири/Aslan Beqiri
 18. Шпреса Укшини/Shpresa Ukshini
 19. Беким Рамадани/Bekim Ramadani
 20. Рефет Мистафи/Refet Miftafi