• Партија на Обединети Демократи за Македонија-ПОДЕМ

  • Социјалдемократска Унија - СДУ