Стојанче Ангелов

Стојанче Ангелов
Листа на кандидати на пратеници: Политичка партија – Достоинство - ППД
Политичка партија:  Политичка партија - Достоинство - ППД
Изборна единица: 3       
Реден број:1

Роден во 19 г., во Штип. Живее во Скопје.

Образование

Професионална кариера

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми


Извор на информации
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2 (11.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=116501 (11.05.2011)

Pin It