Благоја Марковски

Благоја Марковски
Листа на кандидати на пратеници: Политичка партија – Достоинство - ППД
Политичка партија:  Политичка партија – Достоинство - ППД
Изборна единица: 2       
Реден број: 1

Роден во 19 г., во . Живее во.

Образование

Професионална кариера
Пензиониран армиски полковник

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации

http://forum.com.mk/_tools/print/255144/article (11.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=64331 (11.05.2011)

Pin It