Сејфедин Харуни

Сејфедин Харуни (Sejfedin Haruni)
Листа на кандидати на пратеници: ПДП (PPD)
Политичка партија:  Партија за демократски просперитет
Изборна единица: 6       
Реден број : 1

Роден во 1944г., во с. Градец, Гостивар.  Живее во с. Градец.

Образование

Професионална кариера

Партиски функции
Претседател на ПДП

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/default-mk.asp?ItemID=F1541755E689D74BAB2AA5629BAE8468 (27.05.2011)

Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default-mk.asp?ItemID=F1541755E689D74BAB2AA5629BAE8468 (27.05.2011)

Pin It