Исни Шаќири

Исни Шаќири (Hisni Shaqiri)
Листа на кандидати на пратеници: НДУ (BDI)
Политичка партија:  Национална демократска унија
Изборна единица: 6   
Реден број : 1

Роден во 1949г., во с. Отља, Куманово .  Живее во с. Отља.

Образование
Филозофски факултет, насока историја.

Професионална кариера

Партиски функции
Претседател на НДУ

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/en/default.asp?ItemID=C40F135A42AADD4B903525E27AD49661 (27.05.2011)

Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default-mk.asp?ItemID=0C738E3CA7028745A77317BDB165174B (27.05.2011)

Pin It