Феми Јонузи

Феми Јонузи (Femi Jonuzi)
Листа на кандидати на пратеници: ДУИ (BDI)
Политичка партија:  Демократска унија за интеграција
Изборна единица: 1       
Реден број : 4

Роден во 1977г., во Студеничани.  Живее во Студеничани.

Образование
Дипломиран професор по хемија.

Професионална кариера
Пратеник во Собранието на РМ 2008-2011

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/Profile

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=221C6889DA3D8D45994D607C753C0252 (26.05.2011)

Извор на фотографија
http://www.facebook.com/people/Femi-Jonuzi/100000007135170?sk=photos (26.05.2011)

Pin It