Имер Алиу

Имер Алиу (Imer Aliu)
Листа на кандидати на пратеници: ДПА (PDSH)
Политичка партија:  Демократска партија на Албанците
Изборна единица: 6       
Реден број : 4

Роден во 1977 г., во с. Слатино, Тетово.  Живее во Тетово.

Образование
Дипломиран правник на УЈИЕ

Професионална кариера

Партиски функции
Член на централното претседателство на ДПА

Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/Fun pages

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/default-mk.asp?ItemID=F06324E4F27CF140AA4E64C5BCD4CE3D (27.05.2011)

Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default-mk.asp?ItemID=F06324E4F27CF140AA4E64C5BCD4CE3D (27.05.2011)

Pin It