Димче Андрески

Dimce_AndreskiДимче Андрески
Листа на кандидати на пратеници: Социјалдемократска унија - СДУ
Политичка партија: Социјалдемократска унија - СДУ
Изборна единица: 5
Реден број:1

Роден во 19 г., во . Живее во.

Образование

Професионална кариера

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/profile 

Извор на информации
Извор на фотографија
http://www.sdu.org.mk/parlamenarni-izbori-2011/izborna-edinica-5 (26.05.2011)

Pin It