Лазар Еленовски

lazar_elenovskiЛазар Еленовски
Листа на кандидати на пратеници: Социјалдемократска унија - СДУ
Политичка партија: Социјалдемократска унија - СДУ
Изборна единица: 1
Реден број:1

Роден во 1971 г., во Скопје . Живее во Скопје.

Образование

  • Студент на постдипломски студии од областа на Економски развој и меѓународни финансии
  • Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот Св.Кирил и Методиј 


Професионална кариера

  • Заменик генерален диркетор на ЈСП-Скопје 2001 - 2005 
  • Член на работна група на Влада на Р.М за формулирањето на Комуникациската стратегија за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО 2005
  • Генерален секретар на Евро-Атлантски Клуб на Македонија, а во декември истата година е избран за претседател 2001 - 2005


Партиски функции

  • Основач е и генерален секретар нa Социјалдемократската младина на Македонија од 1996 до 1999 година, кога станува и нејзин претседател до 2001 
  •  Член на СДСМ во 1992


Членства во организации
Основач е на НВО Млади европјани за безбедност - Македонија во 1995

Социјални медиуми


Извор на информации
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8 (26.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sdu.org.mk/parlamenarni-izbori-2011/izborna-ed-1 (26.05.2011)

Pin It