Драган Димески

Dragan_DimeskiДраган Димески
Листа на кандидати на пратеници: Партија на Обединети демократи за Македонија - ПОДЕМ
Политичка партија: Партија на Обединети демократи за Македонија - ПОДЕМ
Изборна единица: 4
Реден број:1

Роден во 19 г., во . Живее во.

Образование
Дипломиран политиколог

Професионална кариера
Директор во АД Македонски пошти

Партиски функции

Членства во организации


Социјални медиуми


Извор на информации
http://daily.mk/cluster3/e7e25e089f1a281c443b31dea823184e/715481 (26.05.2011)
Извор на фотографија
http://mk-mk.facebook.com/people/Dragan-Dimeski/1543240965 (26.05.2011)

Pin It