Стојан Маролов

MarolovСтојан Маролов
Листа на кандидати на пратеници: Партија на Обединети демократи за Македонија - ПОДЕМ
Политичка партија: Партија на Обединети демократи за Македонија - ПОДЕМ
Изборна единица: 3
Реден број:1

Роден во 19 г., во . Живее во.

Образование

  • Специјализација по Оториноларингологија Скопје
  • Медицински Факултет Скопје


Професионална кариера
Сопственик на поликлиника Д-р Маролов

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми


Извор на информации
http://daily.mk/cluster3/e7e25e089f1a281c443b31dea823184e/715481 (26.05.2011)
http://en-gb.facebook.com/pages/%D0%94%D1%80-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2/165033826891402?sk=info (26.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=165033953558056&set=pu.165033826891402&type=1 (26.05.2011)

Pin It