Мицко Дудучки

Мицко Дудучки
Листа на кандидати на пратеници: Партија на Обединети демократи за Македонија - ПОДЕМ
Политичка партија: Партија на Обединети демократи за Македонија - ПОДЕМ
Изборна единица: 2
Реден број:1

Роден во 19 г., во . Живее во.

Образование

Професионална кариера
Специјалист по неврологија и психијатрија, сопственик на приватна здравствена установа АНИМА

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://daily.mk/cluster3/e7e25e089f1a281c443b31dea823184e/715481 (26.05.2011)
Извор на фотографија

Pin It