Мирослав Спироски

Miroslav_SpiroskiМирослав Спироски
Листа на кандидати на пратеници: Обединети за Македонија (ОМ)
Политичка партија: Обединети за Македонија (ОМ)
Изборна единица: 1
Реден број: 5

Роден во 1949 г., во с.Србјани, општина Другово, Кичевско. Живее во Скопје.

Образование

Професионална кариера

  • Новинар и самостоен аналитички публицист
  • Соработник на „Нова Македонија" 1970
  • Радио Кичево 1968 - 1969


Партиски функции
Член на претседателство, претседател на КОВРГ

Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/profile 

Извор на информации
http://www.obedinetizamakedonija.mk/_izborni_edinici/izborna_edinica_1.html (25.05.2011)
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8 (25.05.2011)
Извор на фотографија
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8 (25.05.2011)

Pin It