Жарко Грозданоски

Жарко Грозданоски
Листа на кандидати на пратеници: Обединети за Македонија (ОМ)
Политичка партија: Обединети за Македонија (ОМ)
Изборна единица: 6
Реден број: 4

Роден во 19 г., во . Живее во Брвеница.

Образование
Магистер по медицински науки од областа на јавното здравство и менаџмент

Професионална кариера
Анестезиолог

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.obedinetizamakedonija.mk/_izborni_edinici/izborna_edinica_6.html (25.05.2011)
Извор на фотографија

Pin It