Златко Периjоски

Златко Периjоски
Листа на кандидати на пратеници: Обединети за Македонија (ОМ)
Политичка партија: Обединети за Македонија (ОМ)
Изборна единица: 2
Реден број: 4

Роден во 19 г., во . Живее во Скопје.

Образование
Дипломиран правник

Професионална кариера

Партиски функции
претседател на О.О. Бутел

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.obedinetizamakedonija.mk/_izborni_edinici/izborna_edinica_2.html (25.05.2011)
Извор на фотографија

Pin It