Игор Радевски

Игор Радевски
Листа на кандидати на пратеници: Обединети за Македонија (ОМ)
Политичка партија: Обединети за Македонија (ОМ)
Изборна единица: 4
Реден број: 3

Роден во 19 г., во . Живее во Прилеп.

Образование
Дипломиран економист и инеженер

Професионална кариера
Секретар во О.О. Прилеп

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.obedinetizamakedonija.mk/_izborni_edinici/izborna_edinica_4.html (25.05.2011)
Извор на фотографија

Pin It