Билјана Димова

Билјана Димова
Листа на кандидати на пратеници: Обединети за Македонија (ОМ)
Политичка партија: Обединети за Македонија (ОМ)
Изборна единица: 3
Реден број: 3

Родена во 19 г., во . Живее во Велес.

Образование
Дипломиран економист

Професионална кариера

Партиски функции
Претседател на О.О. Велес

Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/profile 

Извор на информации
http://www.obedinetizamakedonija.mk/_izborni_edinici/izborna_edinica_3.html (25.05.2011)
Извор на фотографија

Pin It