Драги Јовановски

Драги Јовановски
Листа на кандидати на пратеници: Обединети за Македонија (ОМ)
Политичка партија: Обединети за Македонија (ОМ)
Изборна единица: 1
Реден број: 3

Роден во 19 г., во . Живее во Скопје.

Образование
Криминалистички техничар

Професионална кариера

Партиски функции
Претседател на градската организација на ОМ

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.obedinetizamakedonija.mk/_izborni_edinici/izborna_edinica_1.html (25.05.2011)
Извор на фотографија

Pin It