Владимир Петрушевски

VladimirPetrusevskiВладимир Петрушевски
Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија
Политичка партија: ЛДП – Либерално демократска партија
Изборна единица: 1
Реден број : 4 

Роден во 1954 г., во Скопје. Живее во Скопје.

Образование

  • Докторирал на Институтот за хемија при ПМФ 1990
  • Магистрирал на Институтот за хемија при ПМФ 1988
  • Дипломирал  на Хемискиот факултет во Скопје во 1978 


Професионална кариера
Професор на Институтот за хемија, при Природно-математичкиот факултет , УКИМ

Партиски функции

  • Претседател на Одборот за образование и наука на ЛДП
  • Член на Извршниот одбор на ЛДП, во текот на две години бил претседател на Советот на ЛДП
  • Член на Централниот одбор на ДП и на ЛДП,
  • Еден е од основачите на Демократската партија (каде доаѓа од Лигата за демократија) и на ЛДП


Членства во организации


Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.ldp.org.mk/IOVladimirPetrusevski.asp (25.05.2011)
http://www.pmf.ukim.edu.mk/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.328 (25.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.ldp.org.mk/IOVladimirPetrusevski.asp (25.05.2011)

Pin It