Зоран Манојлов

zoran_manojlovЗоран Манојлов
Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија
Политичка партија: ЛДП – Либерално демократска партија
Изборна единица: 6
Реден број : 4

Роден во 19 г., во . Живее во Скопје.

Образование
Шумарски инженер

Професионална кариера
Раководител во Јавното комунално претпријатие во Тетово

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.imaizlez.mk/izbrna-edinica-6/ (25.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.imaizlez.mk/izbrna-edinica-6/ (25.05.2011)

Pin It