Сретимир Николовски

Sretimir_NikolovskiСретимир Николовски
Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија
Политичка партија: ЛДП – Либерално демократска партија
Изборна единица: 3
Реден број : 4

Роден во 19 г., во . Живее во Скопје.

Образование

Професионална кариера
Лекар, интернист

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.imaizlez.mk/izborna-edinica-3/ (25.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.imaizlez.mk/izborna-edinica-3/ (25.05.2011)

Pin It