Милица Попоска

Milica_poposkaМилица Попоска
Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија
Политичка партија: ЛДП – Либерално демократска партија
Изборна единица: 6
Реден број : 3

Родена во 19 г., во . Живее во Скопје.

Образование

  • Магистер по маркетинг
  • Економист кибернетичар


Професионална кариера
Средношколски професор

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/profile 

Извор на информации
http://www.imaizlez.mk/izbrna-edinica-6/ (25.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.imaizlez.mk/izbrna-edinica-6/ (25.05.2011)

Pin It