Јане Станкоски

Jane_StankoskiЈане Станкоски
Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија
Политичка партија: ЛДП – Либерално демократска партија
Изборна единица: 4
Реден број : 3

Роден во 19 г., во . Живее во Скопје.

Образование
Дипломиран агроном

Професионална кариера
Агроном

Партиски функции
Претседател на локална партиска келија на ЛДП во Прилеп

Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/profile 

Извор на информации
http://www.zenitprilep.com.mk/2010-07-10-23-54-37/-2010/-2010/-135/2010-08-23-18-59-38/900-2010-12-19-01-17-15.html (25.05.2011)
http://www.imaizlez.mk/izborna-edinica-4/ (25.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.imaizlez.mk/izborna-edinica-4/ (25.05.2011)

Pin It