Ивица Боцевски

Ivica_BocevskiИвица Боцевски
Листа на кандидати на пратеници: ЛДП – Либерално демократска партија
Политичка партија: ЛДП – Либерално демократска партија
Изборна единица: 1
Реден број : 3

Роден во 1977 г., во Скопје . Живее во Скопје.

Образование

  • Постдипломски во САД при Универзитетот од Питсбург во областа на јавните и меѓународни работи 2002 - 2004
  • Дипломирал на Правен факултет, УКИМ 1999


Професионална кариера


Партиски функции
Централен одбор на ЛДП 

Членства во организации

Социјални медиуми


Извор на информации
http://www.vlada.mk/?q=node/773 (25.05.2011)
http://www.imaizlez.mk/izborna-edinica-1/ (25.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.vlada.mk/?q=node/773 (25.05.2011)

Pin It