Љупчо Стојилков

Ljupco_StoilkovЉупчо Стојилков
Листа на кандидати на пратеници: ВМРО – Народна партија (ВМРО-НП)
Политичка партија: ВМРО – Народна партија (ВМРО-НП)
Изборна единица: 3
Реден број: 4

Роден во г., во . Живее во Кочани.

Образование

Професионална кариера

  • Професор по група електротехнички предмети од областа на електрониката и телекомуникациите во СОУ „Гошо Викентиев" во Кочани од 2001
  • Вработен во НИГП „Европа 92" во Кочани во одделението за припрема и графички дизајн 1998 - 2000


Партиски функции
Член на ВМРО - НП

Членства во организации
Член на комисија за култура, образование и спорт, комисија за мандатни прашања избори и именувања, комисија за прекугранична соработка

Социјални медиуми

Извор на информации
http://kocani.gov.mk/linkovi/ljupco%20stojilkov.htm (24.05.2011)
Извор на фотографија
http://kocani.gov.mk/linkovi/ljupco%20stojilkov.htm (24.05.2011)

Pin It