Гордан Бојковски

Гордан Бојковски
Листа на кандидати на пратеници: Политичка партија – Достоинство - ППД
Политичка партија: Политичка партија – Достоинство - ППД
Изборна единица: 2
Реден број: 4

Роден во 19 г., во. Живее во Куманово.

Образование

Професионална кариера
Работел во Армијата на Р.М

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.telma.com.mk/index.php?cat=1&item=349&rub=6&task=content (24.05.2011)
Извор на фотографија

Pin It