Надица Мирчoвска

Nadica_MircovskaНадица Мирчoвска
Листа на кандидати на пратеници: Политичка партија – Достоинство - ППД
Политичка партија: Политичка партија – Достоинство - ППД
Изборна единица: 3
Реден број: 3

Роденa во 19 г., во. Живее во Берово.

Образование

Професионална кариера

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://malesh.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=818:2011-05-22-19-54-50&catid=34:2010-04-13-22-26-10&Itemid=2 (24.05.2011)
Извор на фотографија
http://malesh.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=818:2011-05-22-19-54-50&catid=34:2010-04-13-22-26-10&Itemid=2 (24.05.2011)

Pin It