Игор Ивановски

igor_ivanovskiИгор Ивановски
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ
Политичка партија:  Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)
Изборна единица: 1
Реден број: 5

Роден во  1977 г., во Скопје. Живее во Скопје.

Образование
 
Професионална кариера
Помлад асистент на Економскиот факултет во Скопје во Јануари, 2001

Партиски функции
Член на СДСМ

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.eccf.ukim.edu.mk/za-fakultetot/nastaven-kadar/ivanovski-igor (20.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.eccf.ukim.edu.mk/za-fakultetot/nastaven-kadar/ivanovski-igor (20.05.2011)

Pin It