Благоја Стојановски

Благоја Стојановски
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ
Политичка партија: Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)
Изборна единица: 2
Реден број: 5

Роден во г., во Скопје. Живее во Скопје.

Образование

Професионална кариера

Партиски функции
Член на ГО на Градска организација – Скопје

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.sdsm.org.mk/Default.aspx?mId=117 (20.05.2011)
Извор на фотографија

Pin It