Горан Мисовски

Goran_MisovskiГоран Мисовски
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ
Политичка партија:Нова Социјалдемократска Партија - НСДП
Изборна единица: 3
Реден број: 5

Роден во 1965 г., во Скопје. Живее во Скопје.

Образование
Дипломиран економист – прв степен

Професионална кариера
Пратеник во Собрание на Р.М

Партиски функции
Член на НСДП

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://nsdp.org.mk/web/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=68 (20.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=32214C44449E974CB45E0EB42BDC0505 (20.05.2011)

Pin It