Горан Сугарески

Goran_SugareskiГоран Сугарески
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ
Политичка партија: Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)
Изборна единица: 4
Реден број: 5

Роден во 1973 г., во Прилеп. Живее во Скопје.

Образование
Дипломиран правник

Професионална кариера
Пратеник во Собрание на Р.М 2008-2012

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=7A51A3639316B44FB3FFD7943FBF6670 (20.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=7A51A3639316B44FB3FFD7943FBF6670 (20.05.2011)

Pin It