Митре Велјаноски

mitre_veljanoski_pressМитре Велјаноски
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ
Политичка партија: Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)
Изборна единица: 5
Реден број: 4

Роден во г., во Скопје. Живее во Скопје.

Образование

Професионална кариера

Партиски функции
Член на ИО на ОО СДСМ Охрид

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
Извор на фотографија
http://www.lihnid.com/world-news/89-izbori-2011/6477-kandidat-pratenik-pretstavi-izborna-programa.html (20.05.2011)

Pin It