Емилијан Станковиќ

Emilijan_StankovicЕмилијан Станковиќ
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ
Политичка партија: Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)
Изборна единица: 3
Реден број: 4

Роден во 1976 г., во Скопје. Живее во Скопје.

Образование
Дипломира на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје. Има положен правосуден испит

Професионална кариера


Партиски функции

  • Член е на Централен Одбор на СДСМ во периодот од 2006 - 2009
  • Директор на Центарот за комуникации со јавноста на СДСМ 2006 - 2009
  • Портпарол на СДСМ 2006
  • Член на Извршниот Одбор на СДСМ од 2009
  • Потпретседател на Градска Организација на СДСМ – Скопје 2002 - 2006
  • Претседател на Градска Организација на СДММ-Скопје 2002 - 2004
  • Член на Извршен Одбор на Општинска Организација на СДСМ-Центар 1999 - 2002
  • Претседател на Локален Клуб на СДММ-Центар бил во периодот од 2001 - 2002
  • Член на Извршен Одбор на Локален Клуб на СДММ-Центар 1999 - 2001


Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/fan page

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=FA1EEB33C29BE3448000ABC93A14EB14 (20.05.2011)
http://www.sdsm.org.mk/Default.aspx?mId=46&lId=1 (20.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=FA1EEB33C29BE3448000ABC93A14EB14 (20.05.2011)

Pin It