Соња Мираковска

Sonja_MirakovskaСоња Мираковска
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ
Политичка партија: Нова социјалдемократска партија (НСДП)
Изборна единица: 2
Реден број: 4

Роденa во 1963 г., во Берово. Живее во.

Образование
Дипломиран правник

Професионална кариера
Пратеник во Собрание на Р.М 2008-2012

Партиски функции
Член на НСДП

Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/profile

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=3C16D040ECF9974DBB8445EE9F1B2020 (20.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=3C16D040ECF9974DBB8445EE9F1B2020 (20.05.2011)

Pin It