Горан Минчев

Goran_MincevГоран Минчев
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ
Политичка партија: Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)
Изборна единица: 2
Реден број: 3

Роден во 1972 г., во Скопје. Живее во Скопје.

Образование
Дипломира на Економскиот факултет во Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски"

Професионална кариера


Партиски функции

  • Член е на Претседателство на ОО на СДСМ „Чаир" во периодот од 2000 - 2005
  • Претседател е на МО „Живко Брајковски" при ОО на СДСМ „Чаир" во периодот од 1998 - 2000
  • Функцијата Секретар на Претседателство на ОО на СДСМ „Чаир" ја врши од 2000 - 2005
  • Член на Претседателство на ГО на СДСМ – Скопје 2000-2004
  • Претседател на ОО СДСМ Бутел 2005 - 2006
  • Генерален Секретар на СДСМ ја врши во периодот од 2006 - 2008
  • Во рамките на партиските активности член е на Градскиот Изборен штаб на СДСМ на локалните избори во 2000 година. Член на централниот изборен штаб на парламентарните избори во 2002 година. Член е на централниот изборен штаб на претседателските избори во 2004 година. Член е на централниот изборен штаб за време на референдумот во 2004 година. Член е на централниот изборен штаб на локалните избори во 2005 година. Шеф е на општинскиот изборен штаб во Бутел на парламентарните избори 2006 година. Шеф е на централен изборен штаб на вонредните парламентарни избори во 2008 година. Заменик шеф е на централниот Изборен Штаб и шеф на секторот Логистика на претседателските и локалните Избори во 2009 година.


Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/group

Извор на информации
http://www.sdsm.org.mk/Default.aspx?mId=46&lId=1 (20.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=081B762ED3897A48BFC0AB7BE23D52AF (20.05.2011)

Pin It