Јусуф Зеќири

Јусуф Зеќири (Jusuf Zeqiri)
Листа на кандидат на пратеници: НДП (RDK)
Политичка партија: Национална демократска преродба
Изборна единица: 6       
Реден број : 4

Роден во г., во .  Живее во .

Образование

Професионална кариера
Предавач на Факултетот за бизнис администрација на УЈИЕ

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/Profile
Linkedin

Извор на информации
http://www.seeu.edu.mk/mk/~jusuf-zekiri (20.05.2011)

Извор на фотографија
http://www.seeu.edu.mk/mk/~jusuf-zekiri (20.05.2011)

Pin It