Дарко Димитриески

Darko_DimitrieskiДарко Димитриески
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
Изборна единица: 6
Реден број : 4

Роден во 1970 г., во Тетово. Живее во.

Образование
Дипломиран правник со положен правосуден испит

Професионална кариера
Пратеник во Собрание на Р.М 2006-2008, 2008-2012

Партиски функции
Член на ВМРО-ДПМНЕ

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/?ItemID=EAFF1B6C46C4A441988ECD314B5B78A8 (19.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/?ItemID=EAFF1B6C46C4A441988ECD314B5B78A8 (19.05.2011)

Pin It