Иван Стоилковиќ

Ivan_StoilkovikИван Стоилковиќ
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
Политичка партија: Демократска партија на Србите во Македонија
Изборна единица: 2
Реден број : 4

Роден во 1962 г., во Скопје. Живее во Куманово.

Образование
Правен факултет, УКИМ

Професионална кариера

  • Пратеник во Собранието на Р.М 2002-2006, 2006-2008, 2008-2012
  • Основач на приватна градежна фирма 1992-2002
  • Претседател на Младински совет во Куманово 1986-1990


Партиски функции
Претседател на Демократската партија на Србите во Македонија 2009

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&hl=en&langpair=sr|mk&rurl=translate.google.com&u=http://www.dpsm.info/images/stories/CV/cv-ivan%2520stoilkovic%2520.pdf&usg=ALkJrhhyOUanyCrj_xkHVtOTNCwzVVhTdg (19.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=C5D0A48A22CE3047AF959CEA386E4979 (19.05.2011)

Pin It