Борислав Стојменов

Borislav_StojmenovБорислав Стојменов
Листа на кандидати на пратеници: Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
Политичка партија: ВМРО-Македонска
Изборна единица: 1
Реден број : 4

Роден во 1940 г., во с.Вељуса, Струмица. Живее во.

Образование
Дипломиран економист

Професионална кариера
Пратеник во Собрание на Р.М

Партиски функции
Член на ВМРО-Македонска

Членства во организации

Социјални медиуми

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=F66F3DE067FE1E4D8F03734048F9057F (19.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=F66F3DE067FE1E4D8F03734048F9057F (19.05.2011)

Pin It