Ивица Коневски

Ивица Коневски

Листа на кандидати на пратеници: Коалиција ВМРО-ДПМНЕ

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Изборна единица: 1

Реден број : 3

 

Роден во 1978 г., во Скопје. Живее во Скопје.

 

Образование

Дипломиран правник со положен правосуден испит – Правен факултет, УКИМ

 

Професионална кариера

 

Партиски функции

 

Членства во организации

 

Социјални медиуми

Twitter

 

Извор на информации

http://www.aerodrom.gov.mk/gradonacalnik.html (19.05.2011)

Извор на фотографија

http://www.aerodrom.gov.mk/gradonacalnik.html (19.05.2011)

 

Pin It