Артан Дика

Артан Дика (Artan Dika)
Листа на кандидати на пратеници: НДП (RDK)
Политичка партија:  Национална демократска преродба
Изборна единица: 5       
Реден број : 2

Роден во г., во .  Живее во.

Образование
Медицински факултет Тирана

Професионална кариера
Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/Profile

Извор на информации
http://www.facebook.com/profile.php?id=531455911 (18.05.2011)

Извор на фотографија

Pin It