Абедин Зумбери

Абедин Зумбери (Abedin Zymberi)
Листа на кандидати на пратеници: НД (DR)
Политичка партија:  Нова демократија
Изборна единица: 1      
Реден број : 2

Роден во 1963 г., во Слупчане.  Живее во Слупчане.

Образование
Завршил факултет за физичка култура.

Професионална кариера
Пратеник во собранието на РМ 2008-2011

Партиски функции
Потпретседател на Нова Демократија

Членства во организации

Социјални медиуми
Facebook/Fun pages
Linkedin

Извор на информации
http://www.sobranie.mk/?ItemID=4757D006E539F84D9F9D0EF35CA2A232 (17.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/?ItemID=4757D006E539F84D9F9D0EF35CA2A232 (17.05.2011)

Pin It